Rejstracja w NeoBux

Monety

Opis rejstracji w NeoBux

1. Przygotuj adres e-mail

 

2. Przygotuj adres e-mail konta PayPal, AlertPay lub Neteller. Jeśli jescze nie masz klknij na niżej zamieszczone przyciski systemów płatniczych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemach płatniczych klknij tu.

 
 PayPalAlertPay

 

Penel rejstracyjny


Panel restracyjny

 

Opis znaczenia pól formularza rejstracyjnego
Username  - nick użytkownika
Password  - hasło
Password confirmation  - powtórz hasło
Email  - adres e-mail
AlertPay / PayPal Email  - adres e-mail konta AlertPay / PayPal
Birth Year  - rok urodzenia
Image Verification  - przepisz kod z obrazka obok
I deklare to have read ...  - zaakceptuj postanowienia regulaminu

 

Strona jest po angielsku, nic nie rozumiesz? Tłumacz Google Ci pomoże.

  

Ważne: adres e-mail i adres e-mail konta systemu płatności musi być taki sam, jeśli będzie inny, nie zakończysz rejestracji.

Po właściwym wypełnieniu pól formularza klknij przycisk   Continue . Na podany adres skrzynki pocztowej system wyśle list zawierający kod weryfikacyjny, który należy podać na następnym formularzu. Po tej czynności rejestracja zostanie zakończona. Będziesz mógł zalogować się do systemu i zarabiać.

 [ Kliknij aby zarestrować się w NeoBux ]

Kliknij aby zarestrować się w NeoBux